0

Magento vs PrestaShop: CÁI NÀO PHÙ HỢP VỚI BẠN

MAGENTO VS PRESTASHOP what a decision…
Đa số các trang web thương mại ở dạng này hay dạng khác. Cho dù đó là mở rộng phạm vi tiếp cận thương hiệu, để có được sản phẩm hay dịch vụ của bạn trên mạng, hay để cung cấp nội dung về những gì bạn đang làm. Hầu hết các công ty đã nhận ra sức mạnh của internet như một công cụ tiếp thị và bán hàng. Phần lớn các công ty cũng bắt đầu nhận ra tiềm năng của việc bán hàng trực tuyến. Việc chọn ứng dụng phù hợp cho việc tiếp thị và bán hàng trực tuyến của bạn có thể rất khó khăn. Opencart, Prestashop, Magento và Zen Cart chỉ là vài trong số hàng ngàn ứng dụng cửa hàng trực tuyến sẵn có, việc chọn một ứng dụng thích hợp nhất cho bạn trong số đó có vẻ đáng sợ lúc mới đầu.

MAGENTO VS PRESTASHOP

Danh sách các trang web này có cung cấp chức năng so sánh hai trong số những hệ thống quản lý cửa hàng trực tuyến tốt nhất hiện nay. Giúp bạn chọn ứng dụng tốt nhất cho doanh nghiệp và nhu cầu về cửa hàng trực tuyến của bạn.

0 comments

leave a comment

© Aloha24media 2017. All rights reserved.